Super – Mix 2 J

Super – Mix 2% J


Vitaminsko – mineralna predsmeša za tov junadi

SUPER – MIX 2% J je jedan od proizvoda nove generacije koje firma AGRO-MIL nudi tržištu. Sadrži vitamine, makro i mikro elemente koji su prilagođeni potrebama junadi u tovu. U zavisnosti od starosne kategorije junadi učestvuju u potpunim smešama 2 – 3% i zajedno sa energetskim i proteinskim komponentama čini potpunu smešu. Naravno uz ove potpune smeše potrebno je obezbediti dovoljnu količinu kabaste hrane.

Sirovinski sastav:

Vitamini, mikroelementi, aroma, monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat, natrijum hlorid, antioksidant i biljni nosač.

Hemijski sastav:

Kalcijum, % 20.00
Fosfor, % 4.00
Natrijum, % 8.00
Magnezijum, % 2.00

Sadržaj u 1kg smeše:

Vitamin A, IJ 500.000
Vitamin D3, IJ 75.000
Vitamin E, mg 500
Vitamin K3, mg 30
Gvožđe, mg 2.500
Bakar, mg 500
Mangan, mg 2.000
Cink, mg 2.500
Kobalt, mg 10
Jod, mg 30
Selen, mg 10
Aroma, mg 15.000
Antoksidant, mg 5.000


Predložene recepture za junad u tovu sa 14% i 12% ukunog preoteina koje su sačinjene uz upotrebu SUPER – MIX – a 2% J

Sirovina Junad
od 250 – 350 kg
Junad
preko 350 kg

14% 12%
Kukuruz, % 70 51 47 75 56 52
Ječam, % - 30 - - 30 -
Stočno brašno, % 10 - 10 10 - 10
Suncokretova sačma, % 18 17 16 12 11 10
Pšenica, % - - 25 - - 25
Super mix 2% J, % 2 2 2 2 2 2
Obračunata hranljiva vrednost smeše
Proteini, ukupan, % 14.37 14.27 14.39 12.44 12.35 12.47
Kalcijum, % 0.69 0.70 0.70 0.97 0.98 0.97
Fosfor, % 0.59 0.53 0.61 0.58 0.52 0.60
Ovsene jedinice 1.27 1.23 1.25 1.28 1.24 1.26


Uputstvo za upotrebu:

SUPER MIX 2% J koristi se za izradu potpunih smeša za junad u tovu. Količinom od 2 – 3%, u potpunim smešama, u zavisnosti od faze tova, omogućava se postizanje maximalnih tovnih rezultata. Naravno uz ove potpune smeše potrebno je obezbediti dovoljnu količinu kabaste hrane.

Način čuvanja:

Čuvati na suvom, hladnim i tamnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

Rok trajanja: 120 dana

Pakovanje: 2, 10 i 25 kg.