Super – Mix 3 Telad

Super – Mix 3% Telad


Vitaminsko – mineralna predsmeša za telad

SUPER MIX 3% TELAD je jedan od proizvoda nove generacije firme AGRO-MIL. Namenjen je ishrani teladi i njegov sastav zadovoljava sve potrebe teladi u vitaminima, mikro i makro elementima. U kombinaciji sa energetskim i proteinskim hranivima daje mogućnost da farmeri i individualni proizvođači prave potpune smeše prema potrebi.

Sirovinski sastav:

Vitamini, mikroelementi, makroelementi, aroma, antioksidant, natrijum hlorid i biljni nosač.


Hemijski sastav:

Kalcijum, % 21.00
Fosfor, % 3.00
Natrijum, % 5.00
Magnezijum, % 2.50


Sadržaj u 1kg smeše:

Vitamin A, IJ 400.000
Vitamin D3, IJ 70.000
Vitamin E, mg 700
Vitamin B1, mg 50
Vitamin B2, mg 70
Vitamin B12, mg 0.35
Nikotinska kselina, mg 350
Pantotenska kiselina, mg 175
Holin hlorid, mg 3.500
Gvožđe, mg 1.670
Bakar, mg 350
Mangan, mg 2.000
Cink, mg 1.670
Kobalt, mg 8
Jod, mg 25
Selen, mg 4
Aroma, mg 8.000
Antoksidant, mg 3.333


Predložene recepture za dobijanje potpunih smeša za telad od 18% i 16% ukupnog proteina:

Sirovina Telad 18% Telad 16%
Kukuruz , % 56 45 61 66
Stočno brašno, % 10 10 10 7
Kvasac, % 5 - - 4
Sojina sačma, % - 10 7 -
Sojin griz, % 14 14 - 10
Lucerkino brašno, % 2 4 4 -
Sunc. sačma, % 10 5 15 10
Super mix 3% 3 3 3 3
Obračunata hranljiva vrednost smeše
Proteini (ukupan), % 18.31 18.38 16.34 16.35
Kalcijum, % 0.78 0.81 0.80 0.74
Fosfor, % 0.64 0.57 0.60 0.60
Ovsene jedinice 1.26 1.216 1.23 1.21

Uputstvo za upotrebu:

SUPER MIX 3% TELAD namenjen je za dobijanje potpunih semša za telad. Umešava se u količini od 3% na 100 kg potpune smeše.

Način čuvanja:

Čuvati na suvom, hladnim i tamnom mestu. Kod nepravilnog uskladitenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

Napomena:

Prema željama kušca ugrađujemo i druge komponente (enzime, probiotike, prebiotike, antibiotike i amino kiseline)

Rok trajanja: 
120 dana

Pakovanje: 3, 10 i 25 kg.