Super – Mix Ć 5

Super – Mix Ć 5%


Vitaminsko – mineralna predsmeša za ćuriće u tovu

SUPER MIX 5% za ćuriće u tovu je prozvod nove generacije u ponudi AGRO-MIL-a. Odlikuje ga visok nivo vitamina, mikroelemenata, makroelemenata, amino kiselina, enzima i organskih adsorbera, koji su neophodni za uspešan tov ćurića. Proizvod je prilagođen potrebama farmera i individuanih proizvođača koji poseduju mini mešaone. Upotrebom ovog preparata, u kombinaciji sa osnovnim energetskim i proteinskim komponentama dobijaju se potpune smeše izuzetnog kvaliteta.

Sirovinski sastav:

Vitamini, mikroelementi, makroelementi, amino kiseline, enzimi za živinu, arome, organski adsorber, oragnski selen, kokcidiostatik i biljni nosač.

Hemijski sastav:

Lizin, % 4.00
Kalcijum, % 17.00
Fosfor, % 5.50
Natrijum, % 2.70
Metionin, % 4.00

Sadržaj u 1kg smeše:

Vitamin A, IJ 300.000
Vitamin D3, IJ 60.000
Vitamin E, mg 1000
Vitamin K3, mg 80
Vitamin B1, mg 60
Vitamin B2, mg 160
Vitamin B6, mg 80
Vitamin B12, mg 0.8
Vitamin C, mg 400
Nikotinska kselina, mg 1.400
Pantotenska kiselina, mg 500
Biotin, mg 6
Folna kiselina, mg 60
Holin hlorid, mg 14.000
Gvožđe, mg 800
Bakar, mg 160
Mangan, mg 2.400
Cink, mg 2.000
Kobalt, mg 5
Jod, mg 16
Organski selen, mg 2.400
Selen, mg 4
Enzim za živinu, mg 6.000
Aroma - Citrus komorač, mg 6.000
Antoksidant, mg 2.000
Kokcidiostatik (salinomicin natrijum) , mg 10.000


Predložene recepture za upotrebu SUPER – MIX Ć 5%:

Sirovina Ćurići I Ćurići II Ćurići III Ćurići IV
Kukuruz, % 35 43 47 55 56 58 68 70
Sojin griz, % 22 - 20 - 21 - 21 -
Sojina sačma, % 38 39 28 30 13 28 - 16
Gluten, % - 12 - 10 - 5 - 5
Suncokretova sačma, % - - - - 5 - 6 -
Ulje, % - 1 - - - 4 - 4
Super mix Ć-5%, % 5 5 5 5 5 5 5 5
Obračunata hranljiva vrednost smeše
Proteini, % 28.16 28.14 24.06 24.04 20.28 20.42 15.94 16.20
Energija, MJ/kg 12.10 11.98 12.53 12.15 13.05 13.05 13.62 13.63
Energija, Kcal/kg % 2.892 2.863 2.995 2.903 3.118 3.120 3.256 3.258
Kalcijum, % 1.30 1.25 1.27 1.23 1.26 1.22 1.23 1.19
Fosfor, % 0.89 0.84 0.85 0.81 0.85 0.78 0.81 0.74
Lizin, % 1.75 1.50 1.55 1.26 1.26 1.15 0.95 0.85
Metionin, % 0.61 0.69 0.56 0.62 0.52 0.54 0.47 0.49
Met + Cis, % 1.02 1.14 0.92 1.12 0.83 0.88 0.73 0.77
Triptofan, % 0.35 0.29 0.29 0.24 0.23 0.22 0.16 0.15


Uputstvo za upotrebu:

SUPER MIX Ć 5% dodaje se u smeše za ćuriće u porastu i tovu u količini od 5%. Davanje ove predsmeše ćurićima treba prekinuti 7 dana pred klanje zbog prisustva kokcidiostatika u smeši.

Način čuvanja:

Čuvati na suvom, hladnim i tamnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

Napomena:

Prema željama kupca, preparat može da sadrži i druge komponente (enzime, probiotike, prebiotike, antibiotike i amino kiseline.

Rok trajanja: 120 dana.

Pakovanje: 5, 10 i 25 kg