Super – Mix P 10

Super – Mix P 10%


Proteinski, mineralno – vitaminski i enzimski dodatak za prasad

AGRO-MIL je proizveo novu generaciju proizvoda namenjenu farmerima i individualnim proizvođačima koji imaju sopstvene sirovine i male mešaone za izradu potpunih smeša za razne kategorije domaćih životinja. Jedan od tih proizvoda je SUPER MIX P 10% za prasad. To je kombinacija proteinskih, energetskih i mineralnih hraniva obogaćenih amino kiselinama, enzimima i vitaminskim komponentama. Sadrži adsorbente toksičnih materija, aromame i helatne forme mikroelemenata.

Sirovinski sastav:

Vitamini, mikroelementi, sintetičke amino kiseline, surutka u prahu, obrano mleko u prahu, stočni kvasac, organski selen, organski adsorber, enzimi za prasad, aroma, antioksidant, monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat, natrijum hlorid.

Hemijski sastav:

Protein, % 10.00 Treonin, % 1.50
Lizin, % 3.80 Kalcijum, % 8.50
Metionin, % 1.50 Fosfor, % 3.00
Natrijum, % 1.70


Sadržaj u 1kg smeše:

Vitamin A, IJ 200.000
Vitamin D3, IJ 20.000
Vitamin E, mg 1.000
Vitamin K3, mg 30
Vitamin B1, mg 20
Vitamin B2, mg 60
Vitamin B6, mg 50
Vitamin B12, mg 3
Vitamin C, mg 300
Nikotinska kselina, mg 250
Pantotenska kiselina, mg 100
Biotin, mg 2
Folan kiselina, mg 10
Holin hlorid, mg 5.000
Gvožđe, mg 1.500
Bakar, mg 1.500
Mangan, mg 1.000
Cink, mg 2.000
Kobalt, mg 6
Jod, mg 20
Organski selen, mg 1.500
Selen, mg 4
Organski adsorber, mg 3.000
Enzim za prasad, mg 3.000
Aroma Vanila, mg 4.000
Antoksidant, mg 1.000
Sirovina Starter
20%
Grover
18%
Premiks, % 10 10 10 10 10 10
Kukuruz, % 50 30 35 56 37 37
Pšenica, % - 25 - - 25 -
Stočno brašno, % 5 - - 5 - -
Sojina sačma, % 20 20 20 18 18 18
Sojin griiz, % 15 15 15 10 10 10
Ječam, % - - 20 - - 25
Obračunata hranljiva vrednost smeše
Proteini, % 20.50 20.89 20.58 18.25 18.73 18.48
Mast, % 5.58 5.00 5.11 4.90 4.36 4.36
Kalcijum, % 0.94 0.95 0.95 0.93 0.93 0.93
Fosfor, % 0.67 0.65 0.66 0.65 0.63 0.64
Lizin, % 1.44 1.43 1.45 1.28 1.27 1.30
Met + Cis 0.75 0.77 0.76 0.70 0.71 0.71


Uputstvo za upotrebu:

SUPER MIX P 10% za prasad, dodaje se u količini od 10 kg na 100 kg kod pripreme smeše za ishranu prasadi.

Način čuvanja:

Čuvati na suvom, hladnim i tamnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

Napomena:

Prema željama kupca, preparat može da sadrži i druge komponente (enzime, probiotike, prebiotike, antibiotike i amino kiseline).

Rok trajanja: 120 dana

Pakovanje: 10 i 25 kg.