Super – Mix S 3

Super – Mix S 3%


Energetski, mineralno – vitaminski i enzimski dodatak za svinje u tovu

SUPER MIX 3% predstavlja proizvod nove generacije proizvoda u ponudi AGRO-MIL-a. Ovaj proizvod sadrži optimalan sastav amino kiselina, vitamina, minerala, mikroelemenata, aditiva i aroma koje su namenjene pripremanju potpunih smeša za ishranu svinja u tovu od 25 kg telesne težine, pa do kraja tova.

Predložene recepture omogućavaju dobijanje potpunih smeša visokog kvaliteta. Uz njihovu upotrebu i uz pridržavanje datih uputstava, postiže se:

- visoki dnevni prirast tovljenika;
- odlična konverzija hrane;
- odličan randman (stepen mesnatosti);
- kraći ciklus tova;
- dobro zdravstveno stanje tovljenika.

Sirovinski sastav:

Vitamini, mikroelementi, sintetičke amino kiseline, organske kiseline, organski selen, organski adsorber, enzimi za svinje, aroma, antioksidant, monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat, natrijum hlorid i biljni nosač.

Hemijski sastav:

Lizin, % 3.00
Kalcijum, % 23.00
Fosfor, % 7.20

Sadržaj u 1kg smeše:

Vitamin A, IJ 400.000
Vitamin D3, IJ 66.000
Vitamin E, mg 2.500
Vitamin K3, mg 100
Vitamin B1, mg 60
Vitamin B2, mg 150
Vitamin B6, mg 100
Vitamin B12, mg 1
Nikotinska kselina, mg 700
Pantotenska kiselina, mg 340
Biotin, mg 5
Folna kiselina, mg 13
Holin hlorid, mg 10.000
Gvožđe, mg 3.500
Bakar, mg 2.500
Mangan, mg 3.200
Cink, mg 4.500
Kobalt, mg 15
Jod, mg 70
Organski selen, mg 3.333
Selen, mg 15
Natrijum hlorid, mg 50.000
Organski adsorber, mg 10.000
Enzim za prasad, mg 10.000
Aroma Vanila, mg 8.000
Antoksidant, mg 3.333


Predložene recepture za korišćenje SUPER MIX – a 3%:

Sirovina Svinje tov I 16% Svinje tov II 14%
Kukuruz , % 65 50 50 71 51 51
Pšenica, % - 25 - - - 30
Ječam, % - - 25 - 30 -
Stočno brašno, % 10 - - 10 - -
Sojina sačma, % 12 12 12 8 8 8
Sojin griz, % 10 10 10 8 8 8
Super mix 3% 3 3 3 3 3 3
Obračunata hranljiva vrednost smeše
Proteini, % 16.00 16.23 15.98 14.01 14.05 14.35
ME, MJ/kg 13.10 13.54 13.26 13.08 13.15 13.49
ME, Kcal/kg 3.133 3.235 3.170 3.127 3.144 3.223
Kalcijum, % 0.76 0.76 0.76 0.75 0.75 0.75
Fosfor, % 0.60 0.55 0.57 0.58 0.54 0.52
Lizin, % 0.87 0.85 0.87 0.74 0.73 0.71
Met + Cis, % 0.53 0.53 0.53 0.48 0.49 0.49


Uputstvo za upotrebu:

SUPER MIX S 3% dodaje se u količini od 3 kg na 100 kg smeše. Dobijena kompletna smeša koristi se za ishranu svinja u porastu i tovu od 25 – 100kg.

Način čuvanja:

Čuvati na suvom, hladnim i tamnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

Napomena:

Prema željama kupca, preparat može da sadrži i druge komponente (enzime, probiotike, prebiotike, antibiotike i amino kiseline).

Rok trajanja: 120 dana

Pakovanje: 3, 10 i 25 kg.