Super – Mix Ž 5

Super – Mix Ž 5%


Vitaminsko – mineralna predsmeša za piliće u tovu

Prozvod nove generacije u ponudi AGRO-MIL-a, prilagođen je potrebama farmera i individualnih proizvođača koji poseduju male mešaone za pravljenje potpunih smeša. Sadrži optimalan sadržaj vitamina, makroelemenata, mikroelemenata, amino kiselina, aroma, enzima za potrebe pilića u tovu – brojlera. Na taj način se postiže kratak period tova, odličan prirast i dobra konverzija hrane.

Sirovinski sastav:

Vitamini, mikroelementi, makroelementi, amino kiseline, enzimi, arome, organski adsorber, monokalcijum fosfat, kalcijum karbonat, natrijum hlorid, antioksidant i biljni nosač.

Hemijski sastav:

Kalcijum, % 17.00
Fosfor, % 5.50
Metionin, % 4.00

Sadržaj u 1kg smeše:

Vitamin A, IJ 300.000
Vitamin D3, IJ 60.000
Vitamin E, mg 800
Vitamin K3, mg 80
Vitamin B1, mg 60
Vitamin B2, mg 160
Vitamin B6, mg 120
Vitamin B12, mg 0.6
Vitamin C, mg 400
Nikotinska kselina, mg 1.000
Pantotenska kiselina, mg 300
Biotin, mg 4
Folan kiselina, mg 40
Holin hlorid, mg 15.000
Gvožđe, mg 1.000
Bakar, mg 160
Mangan, mg 1.600
Cink, mg 1.000
Kobalt, mg 5
Jod, mg 16
Organski selen, mg 2.400
Selen, mg 4
Organski adsorber, mg 6.000
Enzim za živinu, mg 6.000
Aroma Vanila, mg 6.000
Antoksidant, mg 2.000
Kokcidiostatik (salinomicin natrijum) , mg 10.000


Predložene recepture za upotrebu SUPER – MIX Ć 5%:

Sirovina Pt 1 Pt 2 Pt 3
22% 19% 17%
Kukuruz, % 51 47 59 55 65 60
Sojin griz, % 21 - 20 - 19 -
Sojina sačma, % 18 37 10 28 4 21
Suncokretova sačma, % 5 5 6 6 7 8
Ulje, % - 6 - 6 - 6
Super mix 5%, % 5 5 5 5 5 5
Obračunata hranljiva vrednost smeše
Proteini, % 22.04 22.07 19.17 19.14 17.01 17.16
Energija, MJ/kg 12.80 12.76 13.12 13.14 13.34 13.38
Energija, cal/kg % 3.061 3.049 3.136 3.140 3.188 3.199
Lizin, % 1.19 1.19 0.97 0.98 0.81 0.83
Met + Cis, % 0.88 0.88 0.81 0.81 0.76 0.76
Ca, % 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93 0.93
P, % 0.69 0.68 0.67 0.66 0.66 0.65


Uputstvo za upotrebu:

SUPER MIX Ž 5% vitaminsko mineralna predsmeša za piliće u tovu umešava se u smeše za tovne piliće u količini od 5%.
Davanje ove predsmeše pilićima treba prekinuti 7 dana pred klanje.

Način čuvanja:

Čuvati na suvom, hladnim i tamnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

Napomena:

Prema željama kupca, preparat može da sadrži i druge komponente (enzime, probiotike, prebiotike, antibiotike i amino kiseline)

Rok trajanja: 120 dana.

Pakovanje: - kg