Živinarstvo

26.May 2015.

Kompanija AGRO-MIL proširila kapacitete za tov brojlera.

Od marta 2015. godine AGRO-MIL je povećao svoje kapacitete za 200.000 brojlera u turnusu zakupom farme u Zrenjaninu.

Nazad