O nama

/ O nama

Potrebe savremenog tržišta postavile su proizvođačima stočne hrane i pilećeg mesa visoke kriterijume kvaliteta i sofisticirane zahteve. Jedan od retkih proizvođača na domaćem tržištu koji može da odgovori tim zahtevima je AGRO-MIL iz Pojata.

Tokom prethodne dve decenije “Agro-Mil” je od male porodične firme prerasla u modernu kompaniju sa poslovnom filozofijom za novo vreme, zasnovanom na postulatima VRHUNSKO I PRISTUPAČNO.

Konstantnim tehnološkim usvršavanjem omogućena je proizvodnja najkvalitetnijih vrsta stočne hrane za sve vrste i kategorije domaćih životinja. Pored toga se postigla i usaglašenost hrane i pilića pa su rezultati i u tom polju na najvišem mogućem nivou. Svojim stručnim timom AGRO-MIL obezbeđuje kvalitetan servis svim kupcima hrane za životinje, jednodnevnih i utovljenih pilića kao i korisnicima pilećeg mesa ili mesnih prerađevina. Sa preko 50 dostavnih vozila i razgranatom distributivno-prodajnom mrežom omogućuje se konstantno snabdevanje tržišta kako hranom za životinje, tako i svežim i smrznutim pilećim mesom.

Dosadašnji brz razvoj “AGRO-MIL” je ostvario prvenstveno vodeći računa o potrebama svojih potrošača.

Svesni činjenice da potrebe naših potrošača imaju visoke standarde, trudili smo se da neprestanim usavršavanjem proizvodnje i receptura napravimo proizvode koji će u potpunosti zadovoljiti visoke kriterijume naših potrošača.

Imperativ poslovanja kompanije “Agro-Mil” je kvalitet proizvoda. Uspostavljanjem i poboljšavanjem sistema menadžmenta kvalitetom i HACCP koncepta, ispunjavamo zahteve i očekivanja: kupaca, zaposlenih  i vlasnika.