Proizvodni pogoni

• PROIZVODNJA HRANE ZA ŽIVOTINJE – FABRIKA STOČNE HRANE

• Kapaciteta 25 tona kompletne smeše na sat sa mogućnošću izrade dva različita proizvoda istovremeno, svrstava se u red najmodernijih i najkvalitetnijih na domaćim prostorima. Izgrađena je na placu u Pojatama, i sastoji se iz svih segmenata koji omogućavaju proizvodnju visokokvalitetne stočne hrane za sve vrste i kategorije domaćih životinja. Kompletan proces proizvodnje podleže automatskoj softverskoj kontroli tako da je mogućnost eventualnih propusta pod uticajem ljudskog faktora u potpunosti isključena.

• Upotrebom higinajzera, ekstrudera i peletiranjem u potpunosti je isključeno prisustvo gljivica i plesni, a eventualno prisustvo mikotoksina svedeno je na optimalnu dozvoljenu meru.

• U sastavu fabrike nalazi se i silosni prostor kapaciteta 7.000 tona za smeštaj svih vrsta hraniva čime je omogućen nesmetan rad fabrike stočne hrane, a zbog sve većih potreba i povećanja proizvodnih kapaciteta silosni prostor je povećan za dodatnih 10.000 tona silosnim prostorom u Ražnju. Brzo i kvalitetno punjenje silosa omogućava moderna kip platforma.

• U okviru fabrike stočne hrane nalazi se i savremeni magacinski prostor od 1400 m2 koji je izgrađen po svim evropskim tehnološkim standardima.

• Danas, AGRO-MIL raspolaže kompletnim asortimanom proizvoda namenjenih svim uzrastima i kategorijama domaćih životinja. Savremena tehnologija i bogat izbor domaćih i uvoznih najkvalitetnijih sirovina omogućava zadovoljavanje svih potreba životinja u cilju postizanja maksimalnih proizvodnih rezultata.

• Potpune krmne smeše, dopunske krmne smeše, vitaminsko – mineralni dodaci , predsmeše za svinje i preživare samo su deo široke palete proizvoda preduzeća AGRO-MIL.

• Mogućnost proizvodnje i distribucije stočne hrane u rinfuznom obliku proširio je broj kupaca kojima je omogućena još jedan dodatna usluga.

• Savremeni vozni park koji sačinjava preko 40 dostavnih vozila (kamiona, šlepera, rinfuzera, kombija) omogućava kontinuiranu distribuciju stočne hrane svim kupcima.

• PROIZVODNJA JAJA – EKSPLOATACIJA MATIČNOG JATA

Radi nesmetanog i kontinuiranog odvijanja procesa proizvodnje i ispunjenja svih proizvodnih kapaciteta inkubatorske stanice u sastavu AGRO-MIL-a značajno mesto zauzima i proizvodnja priplodnih jaja koja se odvija na farmama u Ćićevcu i Aleksincu. Farme se sastoje iz 18 objekta ukupnog kapaciteta 75.000 matičnih koka u eksploataciji, a nova i kvalitetna instalirana oprema u objektima, proizvođača Big Dutchman omogućava zadovoljavanje svih proizvodnih i tehnoloških zahteva i omogućava da koke u eksploataciji ostvare, sve tehnološkim standardima propisane, normative. U sastavu AGRO-MIL-a obavlja se i odgoj matičnih koka čime se omogućava postizanje maksimalnih proizvodnih i poslovnih rezultata.

PROIZVODNJA JEDNODNEVNIH PILIĆA – INKUBATORSKA STANICA

• Kapaciteta 154.000 jednodnevnih pilića nedeljno izgrađena je 2003. godine na placu u Pojatama. Svrstava se u red najsavremenijih i najmodernijih inkubatorskih stanica ne samo na našim prostorima, nego i šire. Uz učešće domaćih i stranih stručnjaka izgrađena je funkcionalna koncepcija proizvodno-tehnološkog procesa u kome se kao rezultat dobija visokokvalitetno jednodnevno pile. Stručni tim sastavljen od veterinara i tehnologa konstantno prate proces proizvodnje i kontrolišu sve neophodne parametre za nesmetani rad.

• Radi postizanja vrhunskih proizvodnih rezultata, instalirana oprema vodećeg evropskog proizvođača Petersime omogućuje kvalitetno odvijanje procesa inkubiranja i dobijanja pileta vrhunskog kvaliteta.

• Distribucija jednodnevnih pilića odvija se sopstvenim specijalizovanim vozilima, dok kontrolu kvaliteta, zdravstvenu zaštitu i sve potrebne analize vrše ovlašćene specijalističke institucije u Srbiji.

• PROIZVODNJA UTOVLJENIH PILIĆA – FARME ZA TOV BROJLERA

• Tov pilića i proizvodnja živinskog mesa odvija se na sopstvenim farmama i u objektima brojnih kooperanata. AGRO-MIL trenutno vrši odgoj pilića na tri sopstvene farme. Farma u Velikom Popoviću sačinjena je od 19 objekata za tov pilića ukupnog kapaciteta 350.000 pilića u turnusu. Farma u Novom Selu sa 10 objekata ukupnog kapaciteta od 180.000 pilića, dok farma u Markovcu ima isti turnusni kapacitet  pilića. Pored toga, na farmi u Zrenjaninu se gaji 200.000 pilića u turnusu.

• Vrhunski kvalitet utovljenih pilića omogućen je pored sopstvene stočne hrane upotrebom i najsavremenije automatske opreme u objektima.

• U sastavu farme u Velikom Popoviću, ali na izdvojenoj lokaciji nalazi se odgoj roditeljskog jata ukupnog kapaciteta 40.000 matičnih koka.

• PROIZVODNJA PILEĆEG MESA – ŽIVINSKA KLANICA

• Od 2014. u vlasništvu AGRO-MIL-a se nalazi i živinska klanica sa preradom mesa. Klanica je locirana u Belegišu, nadomak Beograda. Pile inkubirano u AGRO-MIL-ovoj savremenoj inkubatorskoj stanici, odgojeno na AGRO-MIL-ovim farmama, tovljeno AGRO-MIL-ovom stočnom hranom a čiji su roditelji odgojeni takođe u AGRO-MIL-u je nešto jedinstveno na domaćem tržištu. Ističemo se time da je pileće meso brenda AGRO-MIL drugačije jer imamo potpunu kontrolu celog procesa proizvodnje mesa od uvoza matičnog jata do dostave mesa u mesare i markete gde smo dostupni svojim potrošačima. Sveže i zamrznuto meso svakodnevno dostavlja 15 modernih hladnjača i kombi vozila širom Srbije i regiona. Pored tržišta Srbije, naši verni kupci su i u Crnoj Gori i Makedoniji, a svi zadovoljni kvalitetom i pristupačnim cenama.

• Usled sve veće potražnje za pilećim mesom, a nedovoljnim klaničnim kapacitetom sa željom da zadovoljimo sve potrebe naših potrošača i velikih lanaca marketa sa kojima sarađujemo,uslužno koristimo klanice naših saradnika koje zadovoljavaju HACCP i druge standarde.