Super – Mix 2.5 KM

Super – Mix 2.5% KM


Vitaminsko – mineralna predsmeša za krave muzare

Super – mix 2.5% KM je proizvod iz nove generacije firme Agro-Mil. Namenjen je ishrani krava muzara uz dodavanje hraniva prema predloženim recepturama. Ovako umešane potpune smeše sadrže optimalan nivo vitamina, mikroelemenata i makroelemenata, prilagođene proizvodnim karakteristikama grla.

Sa ovim proizvodom možete napraviti potpune smeše za intenzivnu i ekstenzivnu proizvodnju mleka. Postoji idealna mogućnost prilagođavanja potpunih smeša genetskim performansama grla.

Sirovinski sastav:

Vitamini, mikroelementi, makroelementi, aroma,natrijum hlorid, antioksidant i biljni nosač.


Hemijski sastav:

Kalcijum, % 34.00
Fosfor, % 6.00
Natrijum, % 6.00
Magnezijum, % 3.00

Sadržaj u 1kg smeše:

Vitamin A, IJ 400.000
Vitamin D3, IJ 80.000
Vitamin E, mg 800
Gvožđe, mg 1.200
Mangan, mg 2.000
Bakar, mg 400
Cink, mg 1.600
Kobalt, mg 8
Jod, mg 30
Selen, mg 4
Aroma, mg 12.000
Antoksidant, mg 4.000


Predlog receptura za krave muzare:

Sirovina Krave muzare
18% 15% 12%
Kukuruz, % 59 37.50 35.50 68.50 47.50 44.50 75.50 56.50 52.50
Ječam, % - 30 - - 30 - - 30 -
Stočno brašno, % 10 - 10 10 - 10 10 - 10
Suncokretova sačma, % 20 21 19 14 14 13 12 11 10
Pšenica, % - - 25 - - 25 - - 25
Sojina sačma, % 8.50 - 8 5 - 5 - - -
Sojin griz, % - 9 - - 6 - - - -
Super mix 2% J, % 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Obračunata hranljiva vrednost smeše
Proteini, ukupan, % 18.13 18.19 18.26 15.00 15.14 15.30 12.50 12.39 12.51
Kalcijum, % 1.00 0.99 1.00 0.96 0.96 0.96 0.93 0.92 0.93
Fosfor, % 0.71 0.66 0.72 0.65 0.60 0.67 0.62 0.56 0.63
Ovsene jedinice 1.24 1.20 1.22 1.27 1.23 1.25 1.29 1.25 1.27


Uputstvo za upotrebu:

Super mix 2.5% KM namenjen je za dobijanje potpunih smeša za krave muzare u količini od 2,5% na 100kg potpune smeše.

Način čuvanja:

Čuvati na suvom, hladnim i tamnom mestu. Kod nepravilnog uskladištenja može doći do slabljenja aktivnih materija.

Rok trajanja: 
120 dana

Pakovanje: 2,5, 10 i 25 kg.