Utovljeni pilići

Pored jednodnevnih pilića, AGRO-MIL ima u ponudi i utovljene piliće.