Tov pilića i proizvodnja živinskog mesa

Tov pilića i proizvodnja živinskog mesa

Tov pilića i proizvodnja živinskog mesa odvija se na sopstvenim farmama i u objektima brojnih kooperanata. Farma u Velikom Popovicu sacinjena je od 12 objekata za tov pilica ukupnog kapaciteta 180000 pilica u turnusu.

Vrhunski kvalitet utovljenih pilića omogucen je pored sopstvene stocne hrane upotrebom i najsavremenije automatske opreme u objektima.

U sastavu farme, ali na izdvojenoj lokaciji nalazi I se reprocentar ukupnog kapaciteta 40.000 maticnih koka.